Doświadczenie

zawodowe

Doświadczenie zawodowe i szkoleniowe:

 • Pracuję jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu oraz biegły psycholog Sądu Biskupiego w Toruniu.
 • Od 2017 do 2021 roku pracowałam jako nauczyciel akademicki w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. Prowadziłam ćwiczenia ze studentami z zakresu psychologii rozwoju, społecznej, klinicznej i in.
 • Praca psychologa daje mi dużo satysfakcji oraz motywuje do nieustannego zgłębiania i uaktualniania wiedzy. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach: 
 • Studia Podyplomowe: Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu (XI – nadal)
 • Szkolenie z zakresu stosowania Kart Rozwoju Psychoruchowego KORP (X 2021)
 • 4 letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (IV 2021 – nadal)
 • Szkolenie pt. Nauka regulacji emocji (III 2021)
 • Dysleksja rozwojowa – czynniki ryzyka (III 2021)
 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego (III 2021)
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury “Niebieskiej karty” w oświacie (X 2020)
 • Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży (X 2020)
 • Konferencja i warsztaty PT DBT: Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie (IX 2020)
 • Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (IX 2020)
 • Studia Podyplomowe z Surdopedagogiki i tyflopedagogiki (VI 2020)
 • Szkolenie nt. Terapia schematów (wprowadzenie) (VI 2020)
 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford Binet 5 (XI 2019)
 • Konferencja “FASD – trauma niewidzialna” (XI 2019)
 • Udział w projekcie “Moja aktywność – pomysłem na jutro” – psychoedukacja dla osób zakwalifikowanych do projektu. (marzec – maj 2019).
 • styczeń – marzec 2018 r. Szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Centrum Rozwiązań w Toruniu)
 • 17-18 marca 2018 r. Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii
 • 20 września 2018 r. Uprawnienia diagnostyczne do Diagnozowania Dysleksji Rozwojowej (nr uprawnień: 7/20/09/18/DD) (PTPiP Gdańsk)
 • 27 września 2018 r. udział w Konferencji szkoleniowej “Życie na plus” z zakresu zdrowia psychicznego
 • 22-24 października 2018 r. kurs doskonalący “Seksuologia sądowa” nr 01-758/0-00-010-2018 (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)
 • 17-19 listopada 2017 r. Szkolenie Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Szkolenie Racjonalna Terapia Zachowań (IV-VI 2017),
 • Szkolenie „Wspieranie pacjentów z doświadczeniem nadużycia seksualnego” (VI 2017)
 • Szkolenie „Praca z niezmotywowanym pacjentem – klientem” (VI 2017)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat Klinicznych aspektów diagnozy psychologicznej (III 2017);
 • Warsztat nt. „Diagnoza przesiewowa funkcji poznawczych z wykorzystaniem ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION – ACE-III” (III 2017);
 • Warsztat nt. „Monitorowanie umysłu diagnozującego podczas formułowania diagnozy psychodynamicznej. Jak przebiega wnioskowanie w tym podejściu?” (III 2017)
 • Kurs MMPI-2 dla zaawansowanych – wykorzystanie kwestionariusza osobowości w diagnozie psychologicznej (XI 2016);
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców (2015);
 • Szkolenie „Dziecko w kryzysowej sytuacji rodzinnej” (XI 2014);
 • Uczestnictwo w konferencji „Dni Psychoterapii w Toruniu” (2014-2016).