Doświadczenie

zawodowe

Doświadczenie zawodowe i szkoleniowe:

Od 2017 roku pracuję jako nauczyciel akademicki w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. Prowadzę ćwiczenia ze studentami z zakresu psychologii rozwoju, społecznej, klinicznej i in. Praca ta daje mi dużo satysfakcji, jako że motywuje mnie do nieustannego zgłębiania i uaktualniania wiedzy. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach 
i konferencjach:

 • Udział w projekcie “Moja aktywność – pomysłem na jutro” – psychoedukacja dla osób zakwalifikowanych do projektu. (marzec – maj 2019).
 • styczeń – marzec 2018 r. Szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Centrum Rozwiązań w Toruniu)
 • 17-18 marca 2018 r. Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii
 • 20 września 2018 r. Uprawnienia diagnostyczne do Diagnozowania Dysleksji Rozwojowej (nr uprawnień: 7/20/09/18/DD) (PTPiP Gdańsk)
 • 27 września 2018 r. udział w Konferencji szkoleniowej “Życie na plus” z zakresu zdrowia psychicznego
 • 22-24 października 2018 r. kurs doskonalący “Seksuologia sądowa” nr 01-758/0-00-010-2018 (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)
 • 17-19 listopada 2017 r. Szkolenie Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Szkolenie Racjonalna Terapia Zachowań (IV-VI 2017),
 • Szkolenie „Wspieranie pacjentów z doświadczeniem nadużycia seksualnego” (VI 2017)
 • Szkolenie „Praca z niezmotywowanym pacjentem – klientem” (VI 2017)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat Klinicznych aspektów diagnozy psychologicznej (III 2017);
 • Warsztat nt. „Diagnoza przesiewowa funkcji poznawczych z wykorzystaniem ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION – ACE-III” (III 2017);
 • Warsztat nt. „Monitorowanie umysłu diagnozującego podczas formułowania diagnozy psychodynamicznej. Jak przebiega wnioskowanie w tym podejściu?” (III 2017)
 • Kurs MMPI-2 dla zaawansowanych – wykorzystanie kwestionariusza osobowości w diagnozie psychologicznej (XI 2016);
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców (2015);
 • Szkolenie „Dziecko w kryzysowej sytuacji rodzinnej” (XI 2014);
 • Uczestnictwo w konferencji „Dni Psychoterapii w Toruniu” (2014-2016).