Doświadczenie

zawodowe

Doświadczenie zawodowe i szkoleniowe:

 • Pracuję jako biegły psycholog Sądu Biskupiego w Toruniu oraz prowadzę prywatny gabinet psychologiczny DAR.
 • Swoją pracę poddaję superwizji.
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 2013 roku. Pracuję w oparciu o wytyczne zawarte
  w „Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa”.

Szkolenia i konferencje, w których brałam udział:

Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach 
i konferencjach:

 • Szkolenie Racjonalna Terapia Zachowań (IV-VI 2017),
 • Szkolenie „Wspieranie pacjentów z doświadczeniem nadużycia seksualnego” (VI 2017)
 • Szkolenie „Praca z niezmotywowanym pacjentem – klientem” (VI 2017)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat Klinicznych aspektów diagnozy psychologicznej (III 2017);
 • Warsztat nt. „Diagnoza przesiewowa funkcji poznawczych z wykorzystaniem ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION – ACE-III” (III 2017);
 • Warsztat nt. „Monitorowanie umysłu diagnozującego podczas formułowania diagnozy psychodynamicznej. Jak przebiega wnioskowanie w tym podejściu?” (III 2017)
 • Kurs MMPI-2 dla zaawansowanych – wykorzystanie kwestionariusza osobowości w diagnozie psychologicznej (XI 2016);
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców (2015);
 • Szkolenie „Dziecko w kryzysowej sytuacji rodzinnej” (XI 2014);
 • Uczestnictwo w konferencji „Dni Psychoterapii w Toruniu” (2014-2016).